IRUÑA-VELEIA ARGITU MANIFESTUA

Manifiesto en favor del esclarecimiento del caso de Iruña-Veleia

Las personas abajo firmantes pedimos que las instituciones correspondientes ordenen la realización de las siguientes acciones:

 • que laboratorios europeos especializados en Arqueometría analicen una muestra de las piezas. Sugerimos que sean tres laboratorios diferentes, y que se apliquen estrictamente los protocolos al uso para casos extraordinarios.
 • que reconocidos arqueólogas/os, no vinculados a las partes, lleven a cabo excavaciones controladas en lugares próximos a los señalados por Lurmen como puntos de aparición de los grafitos.

 

Iruña-Veleiako auzia argitzearen aldeko manifestua

Azpian sinatzen dugunok dagokien erakundeei eskatzen diegu ondorengoa egitea agindu dezatela:

 • piezen lagin bat Arkeometrian adituak diren Europako laborategietan aztertzea. Gure ustez, hiru laborategi ezberdinetan egin beharko lirateke analisiak, kasu berezietako protokolo zorrotzak ezarriz.
 • parteekin zerikusirik ez duten arkeologo entzutetsuek indusketa kontrolatuak egin ditzatela Lurmenek grafitoen agerlekutzat seinalaturiko lekuen inguruetan.

 

Manifesto in favour of clearing up the case of Iruña-Veleia

The individuals signing below ask that the relevant institutions order the realization of the following actions:

 • that European laboratories specialised in Archaeometry analyse a sample of the items. We suggest that this be carried out by three different labs, strictly applying the protocols for extraordinary cases.
 • that renowned archaeologists, with no link whatsoever to the parties, carry out controlled excavations near the places indicated by Lurmen as locations where the pieces were discovered. 

 

 

MANIFESTUA ONLINE SINATU / FIRMAR EL MANIFIESTO ONLINE 

* Beharrezkoa / Requerido

:

Iruña-Veleiako auzia argitzearen aldeko manifestua

Arabako Foru Aldundiak, 2008ko udazkenean hartutako erabaki baten bidez, ofizialki faltsutzat jo zituen 2005 eta 2006ko jardunaldietan Iruña-Veleiako aztarnategian aurkitutako “ezohiko grafitoak” (400 inguru), eta indusketa-baimena kentzea erabaki zuen Lurmen S.L. enpresari. Handik gutxira, zigor-espedientea irekiz, auzibidean jarri zituen enpresa horretako hainbat kide eta kolaboratzaile.

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU-UPV) irakaslez ia guztiz osaturiko Batzorde Zientifiko Aholkulariaren zenbait txostenetan oinarrituta hartu zuen erabakia Foru erakundeak; piezak faltsuak zirela eta Lurmenen arkeologia jarduna txarra izan zela esaten zuten txostenok. Geroago, 2009 eta 2013 artean, Lurmenen defentsak hogei bat txosten aurkeztu zituen epaitegian guztiz kontrakoa esaten zutenak, hau da, piezak benetakoak izan daitezkeela eta Lurmenen arkeologia jarduna egokia izan zela. Hainbat naziotakoak dira txostenon egileak eta horietako gehienak izen handiko adituak grafitoetan agertzen diren gaietan.

Auzia bederatzi urtez egon da instrukzio fasean, gure herrian irekita dagoen auzi judizial zaharrena izanik, horrek Eliseo Gil Zubillaga eta Oscar Escribano Sanz auzipetuei ekartzen dien guztiarekin. Azkenik, 2018ko maiatzaren hasieran jaso dute auzipetuek akusazio-idatzia: Eliseo Gilentzat Arabako Foru Aldundiak zazpi urte eta erdiko kartzela zigorra eta 285.000 euroko isuna eskatzen du eta aldi berean Estatuko Fiskaltzak bost urte eta erdiko kartzela eta ia 300.000 euroko isuna. Oskar Escribanorentzat, bost urte eta erdiko kartzela eta antzeko isunak.

Gure ustez, ezin da denbora gehiago egon auzia argitu gabe; batetik, begi-bistako arrazoi humanitarioengatik, eta bestetik, garrantzi ikaragarrikoa delako grafitoak benetakoak ala faltsuak diren jakitea. Eta ez bakarrik euskararen historiarentzat, baita beste ezagutza-arlo askorentzat ere. Badakigu jakin erraza dela egia aurkitzea datazio teknika modernoak erabiliz, ohikoak gaur egungo arkeologian, eta horregatik azpian sinatzen dugunok eskatzen diegu dagokien erakundeei ondorengoa egitea agindu dezatela:

 • piezen lagin bat Arkeometrian adituak diren Europako laborategietan aztertzea. Gure ustez, hiru laborategi ezberdinetan egin beharko lirateke analisiak, kasu berezietako protokolo zorrotzak ezarriz.
 • parteekin zerikusirik ez duten arkeologo entzutetsuek indusketa kontrolatuak egin ditzatela Lurmenek grafitoen agerlekutzat seinalaturiko lekuen inguruetan.

 

Gasteizen, 2018ko ekainaren 14an

Iruña-Veleia Argitu ekimena

 

(Ekimenaren bultzatzailea:  Iruña-Veleia Argitu ekimena, ondorengo elkarteetako kideek osatua: SOS Iruña-Veleia, Euskeraren Jatorria, Martin Ttipia, Lurmen eta independenteak)

Harremana: irunaveleiaargitu@gmail.com 

Informazioa: ‘Iruña-Veleia argitu’ jarrita Interneteko bilatzailean

Manifiesto en favor del esclarecimiento del caso de Iruña-Veleia

La Diputación Foral de Álava, en una resolución adoptada en el otoño de 2008, declaró oficialmente falsos los llamados “grafitos excepcionales” (unos 400), hallados en el yacimiento de Iruña-Veleia durante las campañas de 2005 y 2006, y decidió retirar el derecho de excavación a la empresa Lurmen S.L., para posteriormente abrirle expediente sancionador y entablar procedimiento judicial contra varios de sus miembros y colaboradores.

El ente foral tomó la decisión basándose en varios informes de la denominada Comisión Científica Asesora, constituida fundamentalmente por profesores de La Universidad del País Vasco (EHU-UPV), que abogaban por la falsedad de los grafitos y la mala práctica arqueológica de Lurmen. Posteriormente, entre 2009 y 2013, la defensa de Lurmen presentó ante el juzgado una veintena de informes que sostienen lo contrario, o sea, que los grafitos pueden ser verdaderos y que la práctica arqueológica de Lurmen ha sido correcta. Los autores de dichos informes son de diferentes nacionalidades, y la mayoría de ellos reconocidos expertas/os en las materias que se reflejan en los grafitos.

El caso ha estado en fase de instrucción durante nueve años, siendo la causa judicial abierta más antigua de  nuestro país, con lo que ello supone para los encausados Eliseo Gil Zubillaga y Oscar Escribano Sanz. Al fin, a principios de mayo de 2018 éstos han recibido el escrito de acusación: para Eliseo Gil, la Diputación Foral de Álava pide la pena de siete años y medio de cárcel y 285.000 euros de multa, y paralelamente la Fiscalía cinco años y medio de cárcel y casi 300.000 euros de multa. Para Oskar Escribano se piden cinco años y medio de cárcel y multas similares.

Creemos que no se puede dilatar más el esclarecimiento del caso, tanto por evidentes razones humanitarias como por ser de suma importancia conocer si los grafitos son verdaderos o falsos. Y no solo para la historia del euskera, sino también para otras muchas áreas de conocimiento. Sabemos que es fácil llegar a la verdad usando técnicas modernas de datación, habituales hoy en día en arqueología, y para ello las personas abajo firmantes pedimos que las instituciones correspondientes ordenen la realización de las siguientes acciones:

 • que laboratorios europeos especializados en Arqueometría analicen una muestra de las piezas. Sugerimos que sean tres laboratorios diferentes, y que se apliquen estrictamente los protocolos al uso para casos extraordinarios.
 • que reconocidos arqueólogas/os, no vinculados a las partes, lleven a cabo excavaciones controladas en lugares próximos a los señalados por Lurmen como puntos de aparición de los grafitos.

 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2018

Iruña-Veleia Argitu ekimena

 

(Promueve la iniciativa: Iruña-Veleia Argitu ekimena, formada por miembros de las asociaciones SOS Iruña-Veleia, Euskeraren Jatorria, Martin Ttipia, Lurmen e independientes)

Contacto: irunaveleiaargitu@gmail.com

Información: poniendo ‘Iruña-Veleia argitu’ en el buscador de Internet

 

 

Manifesto in favour of clearing up the case of Iruña-Veleia

Manifesto in favour of clearing up the case of Iruña-Veleia

According to a decision taken in the autumn of 2008, the Provincial Council of Alava officially stated that the “extraordinary pieces” (around 400 items) found at the Iruña-Veleia archaeological site in 2005 and 2006 were forgeries, and ruled to take away the authorization for excavation from Lurmen S.L., the company that had been in charge of the site for the previous ten years. Shortly afterwards, the Provincial Council filed criminal charges against several members and collaborators of the company.

The Provincial Council based its decision on a series of reports by members of a Scientific Advisory Committee comprised almost exclusively of professors from the University of the Basque Country (UPV-EHU). In these reports it was alleged that the items were forgeries and that Lurmen’s archaeological practice had been inadequate. Later, between 2009 and 2013, Lurmen’s legal defence submitted some twenty reports arguing exactly the opposite – that the items could be authentic and that Lurmen’s excavation work had been carried out properly. The authors of these reports are from several countries and many are recognized experts in areas relating specifically to the content of the inscriptions and related items.  

The lawsuit lasted nine years in the instruction phase, thus becoming the oldest open case in our country, with everything that this has involved for the individuals accused (Eliseo Gil Zubillaga and Oscar Escribano Sanz). At last, in early May 2018, their indictment came down. The Provincial Council of Alava has called for seven and a half years in prison and a fine amounting to €285,000 for Eliseo Gil; similarly, the Public Prosecutor has called for five and a half years in prison and a fine of almost €300,000 for him. As for Oskar Escribano, he is facing five and a half years in jail and similar fines.

We firmly believe that the resolution of this case cannot be postponed any longer, not only because of the obvious humanitarian reasons but also because determining whether the pieces discovered at the site are authentic or not is of utmost importance. Not only is it important for the history of the Basque language, but also for many other fields. We know it is easy to reach the truth using modern dating techniques, techniques which are of regular use in today’s archaeology. For this reason the individuals signing this document request that the relevant institutions order the following steps be carried out:

 • that European laboratories specialised in Archaeometry analyse a sample of the items. We suggest that this be carried out by three different labs, strictly applying the protocols for extraordinary cases.
 • that renowned archaeologists, with no link whatsoever to the parties, carry out controlled excavations near the places indicated by Lurmen as locations where the pieces were discovered. 

Vitoria-Gasteiz, 14th June 2018

Initiative Iruña-Veleia Argitu

 

(Promoters of the initiative: Iruña-Veleia Argitu ekimena, composed by members of associations SOS Iruña-Veleia, Euskeraren Jatorria, Martin Ttipia, Lurmen and independents)

Contact: irunaveleiaargitu@gmail.com

Information: typing ‘Iruña-Veleia argitu’ on the Internet search

Atxikimenduak / adhesiones

Benito Lertxundi (musikaria)
Eduard C. Harris (arkeologoa, Bermudak)
Garbiñe Biurrun (epailea)
Patxi Zabaleta (euskaltzain osoa eta abokatua)
Eñaut Elorrieta (musikaria)
Antonio Rodríguez-Colmenero (epigrafista eta arkeologoa, Santiago de Compostela)
Alex Sardui (Gatibu-ko musikaria)
Xabier Orue-Etxebarria (geologoa, UPV/EHUko katedradun ohia)
Paula Kasares (NUP, soziolinguista)
Iñaki Ibarra Unzueta (Eusko Ikaskuntzako zuzendaria)
Fermin Muguruza (musikaria)
Ramon Agirre (aktorea)
Unai Agirre (bertsolaria)
Iñaki Aldekoa (kimikaria)
Xabier Amuriza (bertsolaria)
Mikel Aramendi (kazetaria)
Haimar Arejita (Gatibuko-ko musikaria)
Pako Aristi (idazlea)
Txaro Arrazola (artista, irakaslea UPV/EHUn).
Amets Arzallus (bertsolaria)
Aitzol Atutxa (kirolaria)
Eleder Aurtenetxe (
Roger Courtois (ingeniaría)
Andoni Egaña (bertsolaria)
Jerardo Elortza (filologoa eta ikerlea)
Abel Enbeita (bertsolaria eta laboraria)
Mikel Enparantza (doktorea arkeologiaren arkitekturan)
Jose Mari Esparza (editorea eta idazlea)
Ulrike Fritz (egiptologoa, Tübingen)
María Isabel Gómez Santamaría (filologia klasikoa, Salamankako unibertsitatea)
Mario Gómez Santamaría (fisikaria, Huelvako Unibertsitatea)
Pablo Gorostiaga (alkate ohia)
Juan Gorriti (eskultorea)
Héctor Iglesias (filologoa)
Emilio Illarregi (arkeologoa, Segovia)
Joan Mari Irigoien (idazlea)
Paulo Iztueta (EHUko irakasle ohia)
Edorta Jimenez (idazlea)
Nekane Jurado (ekonomista)

Gorka Knörr (musikaria)
Fermin Leizaola (etnografoa)
Pako Letamendia (UPV-EHUko irakasle ohia)
Juan Madariaga Orbea (NUP, historialaria)
Toti Martinez de Lezea (idazlea)
Gontzal Mendibil (musikaria)
Bingen Mendizabal (musikaria)
Ana Jesus Narbaiza (lan mundua
euskalduntzeko ekintzailea)
Paul Nicholson (Via Campesina)
Oihane Perea (bertsolaria)
Angel Rekalde (historialaria)
Fito Rodriguez (UPV/EHUko irakaslea)
Alicia Satué (filologoa, klasiketako irakaslea)
Victoria Sendón (idazlea)
Stephan Schröder (arkeologoa, Madrid)
Luis Silgo Gauche (filologoa eta arkeologoa, Valentzia)

Felix Soto (zinegotzi ohia eta ekintzailea)
Maider Unda (kirolaria)
Iñaki Uriarte (arkitektoa)
Patxi Uribarren (euskaltzain osoa)
Iñigo Urrutia (Administrazio Zuzenbideko irakaslea UPV/EHUn)
Koenraad Van den Driessche (geokimikaria, Gante-Beasain)
Jose Ignacio Vegas Aranburu (arkeologoa)
Noé Villaverde (arkeologoa, Ceuta)
Begoña Yuguero (doktoregaia arkeologiaren arkitekturan)

Patxi Zubizarreta (idazlea)
Olatz Zugasti (musikaria)
Jose Miguel Agirre (psikiatra)
Paulo Agirrebalzategi (idazlea)
Mikel Agirregabiria (UPV/EHUko
matematikari ohia)
Patxi Alaña (euskara teknikaria)
Jose Allende (UPV/EHUko irakasle ohia)
Maria Pilar Alonso (hezkuntza zientzietan
doktorea)
Ruben Argote (Herrian aldizkariaren koordinatzailea)
Maite Aristegi (abokatua)
Antonio Arnaiz (hizkuntzalaria)
Jesus Arregi (UPV/EHUko fisikaria)
Eleder Aurtenetxe (sormen arloko trebatzailea)
Joxe Auxtin Arrieta (idazlea)
Luis Baraiazarra (idazlea)

Marta Barbero (CVX Migraciones)
Angel Bidaurrazaga (UPV/EHUko irakaslea)
Estitxu Breñas (hezitzailea eta historian lizentziatua)
Jose Martin Bustintza “Tubi” (herri-kirolak)
Mikel Caballero (Gatibu-ko musikaria)
Beñat Castorene (kooperatiba-zuzendari
ohia)
Agustín Gil Martín (fisika-kimika irakasle ohia)
Miren Egaña Goia (irakaslea)
Jesus Eguzkiza “Eguzki” (kazetaria)
Juan Martin Elexpuru (filologoa)
Tomas Elorza (itzultzailea)
Kepa Enbeita (bertsolaria)
Juan Tomas Entziondo (Euskal Kostalde Ez Nuklearra)
Jose Luis Erdozia Mauleon (euskaltzain urgazlea)
Eñaut Etxamendi (musikaria eta filologoa)
Gontzal Fontaneda (euskara irakasle ohia)
Roslyn M. Frank (hizkuntzalaria, Iowa)
Maritxu Goikoetxea (irakaslea)
Jabi Goitia Blanco (ingeniaría)
Jon Goitia Blanco (ingeniaría)
Othman Alfredo Gomez-Cambronero (soziologoa)
Julia Itoiz “La Txula Potra” (musikaria)
Mikel Izagirre (alkate-ohia)
Jose Mari Lejardi “Gabixola” (kultur eragilea
eta ekintzailea)
Fernando López Castillo (zinegilea)
Jose Inazio Luzuriaga (musika irakaslea)
Izar Mendiguren (bertsolaria)
Joseba Mintegi (irakaslea)
Xabier Morras (margolaria)
Jabier Muguruza (musikaria)
Joseba Nafarrate (zinegilea)
Jon Nikolas (ikerlea)
Martin Olano (informatikaria)
Mikel Orrantia-Tar (idazlea eta ekintzailea)
Joantxo Oskoz (UNESCO Etxea)
Xabi Otsoa de Alda (terapeuta eta historian lizentziatua)
Jesus Perez de Viñaspre (medikua)
Felix Placer (apaiza eta idazlea)
Nerea Rementeria (filologoa)
Aiora Renteria (Zea Mays-eko musikaria)
Xabier Renteria (EHUko irakaslea)
Rafa Rueda (musikaria)

 

Gasteiz, 2018ko  ekainak 14

Nombre / izen-abizenak Población / Herria Profesión / Lanbidea
Bakarne Begoña Larrabe GALDAKAO Irakasle
Elisa Zugadi Bilbao Infoematica
Ángel Sainz de murieta Landa Bilbao Jubilado
Gorka Vicario Ortub Bilbao Ingeniero
Mikel Ihidoi OlaitzolaMikel Ihidoi Olaitzola Hondarribia Informatikaria
Iñigo vega Pardo Deustua-Bizkaia Kooperatibista
Atxarte Salvador Navarro Deustua-Bizkaia Irakaslea
Asier Irizar Prieto Bergara Metalúrgico
Unai lasheras Azkune Getaria Arkitekto teknikoa
Inazio Arregui Gordoa Oñati Ekonomilaria
Amaia Arruza Elgezabal Mungia Liburuzaina
Ibon Serrano Lasa Elgoibar Ingeniaria
Ibon Serrano Lasa Elgoibar Ingeniaria
Juan Kruz Aldasoro Jauregi Etxarri Aranatz (Nafarroa) Tabernaria
Koldo Ortiz de Ginea Pinedo Gasteiz Irakaslea
Asunción Ortiz de Guinea Pinedo Vitoria-Gasteiz
Asier castro zabaleta Ibarra-gipuzkoa-euskal herria-
Gaizkane Andueza Razkin Lakuntza Autonoma
SONIA ULAIAR REPARAZ Etxarri Aranatz Idazkaria
Javier Beloki Goñi Etxarri Aranatz Fisioterapeuta
Iraun Zabaleta 64310 Senpere( Lapurdi ) Erakaslea
Daniel Usandizaga Zabalo Donostia Irakaslea
Mikel Rezola García Usurbil iRAKASLEA
Fidel Fernandez Mendez Atauri Operario
Ana Alvaro Tormo Gasteiz Titiritera
Ibai Maiza Gasteiz Irakaslea
Pablo Miki Iñigo Regalado Gasteiz Ikerlea
Jon Iriazabal Otxoa de Txintxetru Gasteiz Ikaslea
Iban Urbistondo Elduaien Azpeitia Haur Hezitzailea
Abboubacry Abba Kane Vitoria Profesor
Mª Isabel Ureña Carmona Gasteiz Erizaina
Maria Jose Kerejeta Gasteiz Itzultzailea
Jose Antonio Quijera Perez Donostia – Gipuzkoa Ingenieritza kimikoan doktorea (EHU)
Josu Tellabide Azkolain Donostia etnologoa
Asier Aranbarri Larreategi Azkoitia
Aitzol Azurtza Sorrondegi Las Vegas Nevada AEB Erizaina
Jakes Sarraillet Harislur Lakarri (Zuberoa) Erakaslea
Jakes Sarraillet Harislur Lakarri (Zuberoa) Erakaslea
gorka bocos azurmendi eibar logistgica
Pedro Miguel Etxabe Etxabe Zumaia Peritu Industriala
Francisco Javier Zabala Aristondo Eibar Músico
Xabier Ormaetxea Garai URDULIZ Licenciado en Derecho / Master universitario en Historia contemporanea
pilar perez antxia
Aitor Goitia Kortazar Bermeo Funcionario
Jonatan Uranga Suarez Valladolid Osteopata
Santi Osakar Hernández Portugalete Escritor
Damian Madinabeitia Olabarria Bergara Doctor Docente e Investigador – Doctor Ingeniero
Mario Aguirreurreta Herrera Trespuentes Autónomo
ARGIÑE AGUIRREGOITIA GÜENECHEA
Diana Fernández Marín Trespuentes Dependienta
Sugar Etxaniz Egiguren Elgoibar Mantenimiento de carreteras
Haritz Arrieta Odria
Elur Arrieta Aizpurua Elgoibar Musikaria
Arkaitz Irureta Arrieta Elgoibar (Gipuzkoa) Administrazioa
David de Blas DIMA Profesor de yoga
Alfonso Larrazabal  Simon Bilbo psikologoa
Alberto jurado torvisco Atarrabia Joaldun
Maria Betelu Arbizu Uharte Arakil
Peio Carballo Ostolaza zumaia Albaitaria
Mikel Iturrate Mendieta Donostia Unibertsitate Irakaslea
Asier Gandarias Mintegi Zumaia Ingeniaria
Miriam Mendikute Garate Lakuntza
jon kepa gerrikagoitia OÑATI Investigador
Koldo Garmendia Urrujulegi Arizkun-Baztan. Nafarroa TGSSko ordenantza
Igor ibarguren urbieta Azpeitia Goi mailako ikasketak
Iñigo Uria Odriozola Zestoa
Modesto Larrañaga Murgoitio Azkoitia Ingeniaria
Nestor Lertxundi Beñaran Billabona Gidaria
Itziar Emparanza Soloaga Bilbao Psicóloga

 

Josu Barandika Zubiaga Gautegiz Arteaga. Bizkaia jubilatua
Eneko Beriain Urbe Gares (Nafarroa) Geologoa
Xebe Diez Zumalabe Zizurkil Etimologoa /protoetimologoa
Luis Javier Perez Bilbao Licenciado en Ciencias de la Información
Leopoldo Bárcena Rojí Getxo Medico
Imanol Herrera Asteasu Oiartzun Ikertzailea
Miguel Zatarain Gordoa Donostia Ingeniaria
Aritz Ertzibengoa Gaztelumendi Donostia Sukaldaria
aitziber astondoa galdakao
Gorka ALAVA Juez Spain Estudiante
Gotzon Goicoechea Bilbo
Alvaro Perez Villaluenga Bilbao Ingeniero civil
Ander Barron Getxo
Ibai Leizea Alonso Donosti
Axun Gereka Oñati

 

 

Koldo Ugarte Fernandez Maruri
Conchi Garate Bergara Jubilada
José Antonio Mendicute Bergara Jubilado
Eneko Ugalde Oteiza Bergara
Daniel Arostegui Fernandez Donostia
Ivan castro villate Amurrio
Aritz Gallastegui Bergara
Esther Mendiaratz Jimenez Arrasate Terapeuta
Juanan Arrieta Azkoitia Injeniari industriala
Saioa Urrutia Larrañaga Leintz Gatzaga Liburuzaina
Mikel onko santesteban Azkaine
Iraia arin larrañaga Azkain Irakaslea
Rosa M.Larrañaga Arrasate Jubilada
Ane Miren Olabarria Arana Bergara Jubilatua
Lupe olabarria aana Bergara Irakasle erretiiratua
Jose Ramon Garate Iturbe Bergara Exfundidor jubilado
Amaia Echeita Escobal Bergara Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Ion garate olabarria Tolosa Finanzas
Arantxa Arzallus Martinez Abaltzisketa
Unai Gisasola Bergara Informatikan ingeniaria
Oscar Sevillano Eibar Ingeniaria
Harkaitz Urreta Mallabia
Julen Cabezas Urkiaga Barakaldo Hizkuntza normalkuntzako teknikaria
Garazi de Olano Martinitz-Xil Araba Euskal Ikasketak. Irakaslea.
Mikel Larrañaga Arregi Bergara Filosofian lizentziatua / Historian doktorea
Julen Goenaga Ecenarro Azpeitia(Gipizkoa) Ingeniari Mekanikoa
angel sainz de murieta landa Bilbao Jubilado
Jose Angel Antxia Bolinaga. Aretxabaleta. Jubilatua.
Andrés de Regil Amorena Galdakao Monitor deportivo
Jobi Alkorta Gandiaga Ondarroa Sindikalusta
Axun Gereka Vitoria-Gasteiz
Jesus Quesada Mentxaka Algorta Zelaria
Jon Bárcena Moradillo berriz bizkaia Oficial de Mantenimiento
Ainhoa Ferrón López Gasteiz Irakaslea
Francisco Javier Ruiz de Arcaute Graciano Vitoria-Gasteiz-.  Irakaslea
Luis Andonegi Goikoetxea Errenteria Empleado
Oskar Etxebarria Lekue Mungia FPII
Axun Gereka Zelaia Araba Itzultzailea
Iñaki Lasa Barandiaran Zeanuri Irakaslea
Tomás Urzainki Mina Urzainki Jurista e historiador
Iván Martínez Arrondo Vitoria-Gasteiz Economista
Koldo Rodriguez Akarregi Hondarrabia Erizain laguntzailea
Angel Chimeno Larraza Iruña Jubilado
Miren Gotzone Rekondo Ferrero Lesaka Bigarren Hezkuntzako irakaslea
Teresa Gabella Nalda Vitoria-Gasteiz
Jose Ramon Uribe Uriarte Aramaio  Jubilatua
Gerardo Kortabarria Igartua Hendaia Irakaslea
 Iñigo Uria Odriozola Zestoa Langilea
Eloisa Urrutikoetxea Basozabal Mungia
Iker Filloy Nieva Vitoria-Gasteiz Ekonomista
María Jesús Ugarte Laudio  Irakaslea
Erramun Guerricagoitia Lequeitio escola maisu retiratua
 Ibon Arrieta Azkoitia Zientzia politikoan lizentziatua
Gabriel Valín Usurbil Auditor Energetico
Jon basabe Barañano Gasteiz Fisikaria
Alberto Madarisga Alzaa Gernika-Lumo Administraria
Fidel Arejita Munitibar Irakaslea
Alexander Goirizelaia González Bakio Elektrikaria
Aintzane Endemaño Landeta Bizkaia
Emiliano Diez Diez
Pili lasarte Dan Sebastian Gasteiz  Euskara irakaslea
Maite Ruiz Merino Mendixur  Trabajadora Social
Ana Maria Ayesta Lopez de Letona Usansolo  Irakaslea
Fernando Sánchez Aranaz Mendixur Historiador
Cosgaya Manrique Laudio Irakasle ohia
Juan Carlos Guridi Vitoria-Gasteiz Aurrejubilatua
Jose Patricio Aldama Gamboa Bilbao Historiador
Miren Uranga Ostolaza Etxebarria Irakaslea
Kepa Elgoibar Gatika Musikari eta Irakasle
Iban Maiz Alustiza Gabiria Antropolgoa- museoko gida
Kontxi Larrañaga Aduriz Oiartzun Hizkuntz pedagogoa, logopeda, Haur eta Lehen Hezkuntzako irakaslea eta aholkularia
Kontxi Larrañaga Aduriz Oiartzun Hizkuntz Pedagogia+, Logopeda
Mª CONCEPCION LARRAÑAGA ADURIZ Oiartzun Pedagogia del Lenguaje, Logopeda, Haur eta Lehen Hezkuntzako irakaslea, Lehen Hezkuntzako Aholkularia.
Xabier Rico Iturriotz Vitoria-Gasteiz Irakasle erretiratua
Otilia Otxoa Iriarte Aia Arkitektoa
Maite Murua Mugica Hondarribia Erretiratua
Iñaki Ibarluzea Ortueta Amurrio euskara irakaslea
Inaxio Lopez de Arana Arrieta Gasteiz Itzultzailea
jose antonio lasa nuin zestoa langilea
José Manuel Leonardo Ibarrola Vitoria-Gasteiz Biologo

 

 

Jose Luis Loidi Larrañaga Bergara Metalgintzako langilea.
KEPA ELORTZA ODRIOZOLA OÑATI
Xalbador Unzueta Mitxelena Zarautz Injeniaria
Ramon Muñoz Mitxelena Hondarribia Informatikaria
ROBERTO ERRASTI JAUREGUI ARRASATE-MONDRAGÓN
Kepa Mayora Oria Ormaiztegi Ingeniero  – IKERLAN
Modesto Larrañaga Azkoitia
Nikolas Xamardo González. Berrikano, Araba UPV/EHUko Irakasle Honorifikoa.
Marga Ibañez Bilbo Euskaltegiko irakaslea
Arantza Garagartza Lekube Gizaburuaga. Bizkaia Irakaslea
Eduardo Arriolabengoa Abasolo Gasteiz Fisika lizentziaduna
Adrian Rojo Legarra Sopela Ostalaria
Eduardo Renobales Santurtzi Historiador
Juan Carlos Martínez Donostia Ingeniero Industrial
Mirian Guesalaga Eizaguirre Bilbao
Jon Laskibar Medina Bilbao Hostelero
Mª Teresa Iglesias Narganes Galdakao
Benjamin Mozo Martinez Basuri
Lander Recacoetxea Oribe San Miguel de Basauri Profesor
Maria Teresa Martinez Perez Basauri
Conchi Maoño Bilbao
Mezouad Mourad Bilbao Informático
Rodrigo Ortega Llanos Bilbo
Abubakar Alhassan Bilbao
Anatxo Morante Garcia getxo Kodernatzailea
Tomi Rodriguez Beato Bilbao Encuadernación
Irantzu Alvarez Durango Profesora
Mª Carmen Rodriguez Maruri-Jatabe Técnico Cultural
Iñaki Gonzalez Palomino Bilbao Licenciado en bellas artes
Araitz Gonzalez Escobal Portugalete
Marta Bravo Villafruela Bilbao
Ignacio Garraztazu Izaguirre Bilbao
Maria Teresa Hervias Saiz Bilbao Profesora
Josefa Bello Bilbao
Alejandro Lopez Vega Bilbao Licenciado en escultura
L. Gonzalez Marañón Bilbo Modista
Marisa Maoño Portilla Bilbao
Roberto Martin Abascal Barakaldo
Leire Salas Gonzalez Barakaldo Licenciada Comunicación audiovisual
Angela Azkona Manzisidor Zornotza Administratiboa
Alejandro Gonzalez Gonzalez Zornotza Ceramista
Ione Urrestilla Urdanpilleta Azpeitia Irakaslea
Xabier Goikoetxea Iglesias Gasteiz Irakaslea, biologoa
Saioa Larrea Gasteiz Arkitektoa
Oskar Aranda Viso Bilbo Sexologoa
Olatz Gorrotxategui Bilbo Arte eszenikoak
Kristina Goirizelaia Gonzalez Fruiz Bizkaia Antropologoa
Gontzal Omar Uriarte Fruiz Bizkaia Transportista
Carlos Mtz. de Morentin Goikoetxea Gasteiz Abokatua
Maite Vicente Aguirre Enderitz/Olaibar Etxeko anderea
Iñaki Almandoz Aranburu Donostia Kutxako langilea
Igor Biribai Ibarluzea Laudio Suhiltzailea
Maite Lekerika Bilbao Zamudio
Sidney Donnell Boston Pensilvania USA Irakaslea
Xabier Zubizarreta Arrasate Alkate-ohia
Aitor Zamalloa Galdakao Folklore ikerlea
Jose Antonio Villar Oñati Musikaria
Ion Urrujulegi Segura Idazlea
Koldo Urrutia Asteazu Erlezaina
Mikel Urkola Donostia UPV-EHUko iralaslea
Julen Urkiza Bizkaia Idazlea
Miguel Thomson Okatsu Madrid Medikua
Tasio Bilbo Komikigilea
Ibone Santxez Garmendia Laudio Kirolaria
Jabier Salutregi Ea Egineko zuzendaria
Leire Saitua Ibarrangelu Zientzia politikoak liz.Yoga irakaslea
Joseba Aurkenerena Barandiaran Urruña (Lapurdi) Irakaslea
Miren Dunixe Oiarbide Garmendia Hernani Garbitzailea
Roberto Villate Ruiz de Gordejuela Gasteiz Soziologoa
CRISTOBAL LUIS RIVERA OKENDO BILBAO LDO GEOGRAFIA E HISTORIA / SECRETARIO ASOCIACION DE FAMILIAS DE OTXARKOAGA / FEDERACION AAVV BILBAO VOCAL PARTICIPACION
Jesus Valencia Lopez de Dicastillo Zirauki (Navarra) Jubilado
Alberto Mendicute Garate Bergara Ingenieritzan Doktorea
Francisco Javier Sútil Alberdi Getxo-Bizkaia jubilado

 

Marga Ibanez Ramos Bilbao Euskaltegiko irakaslea
Antonio Marques Faria Lisboa
Mikel Astelarra Otazua Muxika Kazetaria
Miren Karmele Presentacion Barandiaran DONOSTIA Gipuzkoa Irakaslea
Miren Nekane AginagaGezuraga Markina-Xemein
IMANOL MINER ARISTIZABAL ORERETA / ERRENTERIA Hizkuntza Teknikaria
Elena Bezanilla Albisua Bilbao Licenciada en Filosofía, posgrado en Antropología Social
Mikel Madariaga Larrazabal Fika Soldador
Beñat Donostia Encargado de obra
Miguel Díaz de Zerio Gauna Biana Empresa agro-ganadera
Mirari Bereziartua Arotzena Azpeitia Pedagogia eta Coaching
Edu Zabala Garagartza Donostia Irakaslea
Antton Soroa Tolosa
Jose Maria Rekarte Fernandez de Lezea  Agurain  Jubilado
Joxemi Latasa Getaria Gasteiz Pensionista
Iñigo Larramendi Gasteiz  Ekonomilaria
Perla Gamarra Arrasate Servidor sanitario
 Jose Antonio Villar Oiarzabal Arrasate Komunikazioan Lizentziaduna
Aitzol Altuna Ensunza Galdakao
Estitxu Zufiaur Gasteiz Musika irakaslea
Rodolfo Noriega Gasteiz
Julen Narbaiza Bergara
Ibon Rokandio Etxeberria Eibar

 

Gorka Marfa gin San Millan Trespuentes Técnico de redes
GONZALO MARTÍN OLANO PORTUGALETE (BIZKAIA) INFORMÁTICO
Garikoitz aranzabal lasa Gaztelu Soinu teknikaria
Antón Bouzas Sierra Bertamiráns, Ames (A Coruña, Galicia / España) Biólogo & Paisajista
Ander Egia Cruz Zalla Agente Forestal
Albontsa Gandia Vitoria Técnico Mantenimiento Industrial
Ibai Mugerza Schoni Ermua Langilea
luis Andonegui Goicoechea Errenteria
ilunber ayestaran telletxea Burlata hezitzaile
Juan Jesús Rojas Delgado Marchena, Andalucía Dibujante técnico
Jonmikel Intsausti Mercero Oñati Informatikaria
Edorta Agirre Zubieta Herritarra
Maddi Alvarez Forcada Donostia
Iñigo Ramirez de Okariz Telleria Antzuola Irakaslea
Alfredo Perez iriarte Salvatierra
Luis Ángel Jiménez Gracia  Alava Informatico
José Ignacio Andueza Arbizu Donostia  Euskal Filologian lizenziatua
Xabier Elosegi Baiona Erretiratua
Jon (Mikel) Arano (Aramendi)  Ordizia Idazle ohia
Amaia Gartzia Payo Agurain  Kazetaria
Rafael Eltuna Erle
Jon Goikoetxea Arrizabalaga Arrasate Enpresaritzan Lizentziatua
Maider Etxaide Rekalde Donostia  Ingurumen aholkularia
Iñaki Gilisasti Fano  Barrika
Julen Larruskain Oiaga Asteasu Arte Ederretan Lizentziatua / Diseinua eta komunikazioa
Rafa Stxez Muxika Bergara irakaslea, filologia ingelesean lizentziatua.
Javier Langara Martinez Donostia Soinu, argi eta ekoizpen teknikaria
 Iñaki Zubeldia Otegi Ikaztegieta Idazlea eta irakaslea eta Pedagogian lizentziatua (erretiratua)
Joxemi Campillo Arrasate Mondragon Unibertsitateko irakaslea
Luis Manuel Etxeberria Donostia Nekazaritza ingeniaria
Xabier Arana Eiguren Gernika-Lumo Biologoa eta ingurumen teknikaria
Mario E. Gómez Santamaría Huelva Profesor Titular de la Universidad de Huelva
I. Gomez Santamaria Salamanca
oskar arana ibabe Gasteiz zuzenbidean lizentziatua
Miguel Ángel Otaduy Onagoitia Donostia Informazio lizenziatua
ibon arrizabalaga de mingo orio berdintasun eragilea
Mikel Leoz Aizpuru Oiartzun Técnico en patrimonio marítimo

 

dominique Pauvert VILLEFRANCHE DU PERIGORD etnologo
Bittor Alaña Olibaritz Deustu Informatikari ikaslea
Maria Pilar Arrinda Mondragon Deustu Etxeko andrea
Enrique Ruiz Irun Informatikaria
Nikola Alaña Morante Bilbo Ikaslea
Nerea Bravo Alaña Bilbo Ikaslea
Maialen Moreno Alaña Bilbo
Jaio Manzanedo Gabilondo
Adrian Moreno Alaña Bilbo
Nerea Lopez de Munain Giner Bilbo
Imanol Bravo Alaña Deustu
Andra Mari Alaña Arrinda Deustu Jantokiko langilea
Fco. Javier Garcia Jimenez Bilbao
Ainara Alaña Ramos Sukarrieta
Ainhoa Canibe Menoio Laudio Kiroldegiko langilea
Carmen Alaña Arrinda Bilbo Garraio arloko administraria
Miren Gurutze Alaña Zamudio Erizain laguntzailea
Alejandro Moreno Corrobes Bilbo Atezaina
Jon Araolaza Ramos URNIETA Irakasle ohia
Aitor Fernández de Ortega Larruzea Mendiguren Irakasle
Julen Ziarrusta Pascual (Ama Ata) Gometxa
maripaz elizegi
Idoia Astiz Landiribar Etxaleku Irakaslea
Marta Cueva Fernandez Bilbao Etxeko lanak
Itsaso Aldaiturriaga
Joseba andoni larreategui llamas Bilbo
Xabier Idoate Iribarren Labiano Artista
Rosa Silva Calle Labiano Arte Ederretan lizenziatua
Fernando Herrero Goienetxea Irun biltegizaina
IÑIGO DOMAICA PORTILLA VILLAVERDE
Rosa Ortiz de Mendívil
Alfredo Castresana Herran Gasteiz Irakaslea
Begoña Abalia fruiz pensionista
Ramón Sarasola Manich Bilbao maestro (jubilado)
Pedro Argandoña Ochandorena Barañain
Joseba Patxi Xabier Tubilla Gay Lezo –  Gipuzkoa
zuriñe Elordui Bizkaia frutera
Arantzazu Larrieta Arrizabalaga Fruiz Garbitzailea
Veronica Ruiz de Arcaute Gasteiz
Carlos Ruiz de Angulo Busto Gasteiz Ingeniero
Olga Otxaran M13293187Siranda Gasteiz Irakaslea
Rikardo Gonzalez de Durana Alzola Oreitia Bertsolaria
Serapio Lopez Amurrio Irakaslea
XabierArregi Imaz Bergara Biltegi-zaina
Asier Iraeta Izagirre Oñati Ingeniaria
Javi Ruiz de Aretxabaleta Gasteiz Suhiltzailea
Larraitz Ugarte Sopela
Egoitz Gonzalez Gasteiz Ikaslea
Lurdes Elorza Dierez Azkoitia Irakaslea
Iratxe Uriarte Amurrio
Gorka Garcia Gasteiz Programadorea
Javier Umaran Muñoz Barakaldo
Alberto Los Arcos Aras Nekazaria
Jose Angel Urquia Oñati Jubilatua
Silvia Sáenz de Cámara Polo Gasteiz  Udal langilea
Igor Usandizaga Lizarribar Tolosa  Ingeniari Teknikoa
Jaione Sarasola Goikoetxea Donostia Irakaslea
Jon Alkorta Olalde Arrasate Torneroa
Angel Villamor Barbero Irun Garraiolari
Idoia Larrañaga Garate Bilbao Medikua
Jon Gerediaga Goitia Bilbao Antropologoa
Joseba Garmendia Etxaniz Hondarribia Zine ekoizlea
Iñigo Elordi Alonso Tolosa, Gipuzkoa Mekanikoa
ikermartinez79@gmail.com Alegia Administraria
Iker Martínez gomez Portugalete Arte ederretan lizentziatua
​Junkal Bernárdez Linares​ Donostia Gizarte langilea
Antonio Massé Núñez Biarritz Abokatu eta abar
KOTE CAMACHO ERRENTERIA ZINEGILEA / MARRAZKILARIA
Yoel Rodriguez Irun Langabezian
Luki Maidagan Aierdi Mutriku – Gipuzkoa Lehen, Artista
Amagoia Gomez Mendicute Biologia-Geologia irakaslea
Andu Martinez de Rituerto Arregi Tolosa Gorputz Hezkuntzan lizentziatua
 Juan Jose Irazusta Echeverria Alegia (Gipuzkoa) Comercial Autonomo
Andres de Regil Amorena Galdakao Bizkaia Monitor deportivo
Eider Juanena Ibarbia Beasain Irakaslea
   Aitor Mendia Urrutia Beasain Ikaslea
Itziar Mendia Urrutia Beasain Ikaslea
Jose Francisco Mendia Azurmendi Zegama Nekazaria
josu abasolo Portugalete autonomo
jose ignacio urbieta bilbao integrador social
Espe Moradillo Torrientes Quintanapalla Burgos eloraddana@hotmail.com
Atxorrotx Kultur Elkartea Eskoriatza
Mikel barandiaran garcia Eskoriatza Langilea
Mari Bego Gil Orozko Galdako Jardinera fisikoa eta kiroletako zientzietan lizentziatua  Lanbidea Irakaslea
Asier Landeta Lekona Galdakao. Bizkaia. Langilea.
Kepa Elgoibar Guerequiz Butroe/ Gatika Irakasle eta Musikari
Idoia Compes Zarate Medina de Pomar (Burgos) empleada eventual de Correos
Oinatz Zurbitu Urtaran Urkabuztaitz Langilea
Mari Carmen Parrado Vazquez Urkabuztaitz Jubilatua
Iosu Villamor Parrado Urkabuztaitz Langilea
Naiara Merino Saenz de Lafuente Urduña Irakaslea
Kontxi Kastro Kueto Bilbo Comercial
Juanjo Elordi Bilbao Markina Zinegilea
Oskar Caballero Bilbao Bilbo Atezaina
Mª Jesus Rodriguez Barron Gasteiz Irakaslea
Nerea Sarrionaindia Mañaria Jubilatua
Iñaki Martinez Pereda Sarriguren Langilea
Amara Quintana Gasteiz Ikaslea
Eguzkiñe Gallastegi Olabarria Elgeta Langilea
Jon Goikoria Aristorena Agurain Langilea
Eduardo Santxo pariza Armentia Ingeniaria
Mª Luisa Urkijo Bermeo
Iban Caballero Pino Bergara Langilea
Rafael Bravo Molina Vitoria Jubilado
Ibon Txopitea Zugadi Argantzu Irakaslea
Iraide Olasolo Gasteiz Langilea
Koldo Zubillaga Goitia Bilbo Langilea
Xabier Herrador Puyo Pasaia Langabetua
Idoia Marin Kortazar Zaldibar Irakaslea
Mª Dolores Mtz. de Lagos Moraza Sestao Jubilatua
Amaia Larrinaga getxo Jubilatua
Itziar Guenaga Arrasate Langilea
Mikel Antxia Arrasate Langilea
Cristina Guerrero Gasteiz
Txema Barbero Gasteiz
Esteban Aurtenetxe Bilbo Bankarioa
Eneko Etxeberria Agirrezabala Azpeitia Irakaslea
Iñigo Lete Bergara Jubilado
Joseba Llano Hernaiz Amurrio Irakaslea
Miguel Marquinez Montoya Gasteiz
Garbiñe Fdz. de Landa Pascual Gasteiz Erizain laguntzailea
Alberto Telleria Zabala Gasteiz Administraria
Jose Ramon Valerio Martinez Aiegi
Maider de Miguel Etxebarria Arrasate Irakaslea
Antton Olabarri Contreras Bilbo Administratiboa
Ixiar Oreja Unanue Andoain Arkitekto teknikoa
Margarita Alonso Henares Bilbo
Ibon Olalde Markiegi Gasteiz Langabetua
Maitane Miranda Sancho Iruña
Esti Hernandez Vega Gasteiz Erizain laguntzailea
Jose Luis Zabaleta Elgeta
Ana Gallastegi Olabarria Elgeta
Kike Cosgaya Barakaldo Jubilatua
Aitor Gurrutxaga Legazpi Irakaslea
Ana Luengo Legazpi Ingeniaria
Maider Ruiz iñurrieta Soraluze Irakaslea
Nabar Larrekoetxea Arkarazo Arakaldo Atezaina
Joseba M. Agirre Larrea Balmaseda Jubilatua
Gonzalo Astarloa Ayerbe Gasteiz Kimikaria
Susana Bengoa Otermin Pasaia Hezitzailea
Iban Uribarri del Olmo Zaldibar Suhiltzailea
Kepa Mtz de Lagos Sestao Pentsionista
Begoña Larrinaga Bilbo Jubilatua
Luisa Garcia Argote Vitoria Ama de casa
Marta Jauregibeitia Bilbo Autonomo
Olaia Alberdi Gonzalez Bergara Administraria
Ion Lasa Palacios Bergara Udaltzaina
Jon Guisasola Bizkaia Ikaslea
Jone Serrador Gasteiz Ikaslea
Sol Vargas Abascal Gasteiz
Roberto Argote Saez de Buruaga Gasteiz Empresa
Nerea Izagirre Erandio
Jon Ziarrusta Gasteiz Empresa
Maria Zulueta Gasteiz Bulegaria
Faustini Roman Gasteiz Autonomo
Alberto Ruiz de Olano Gasteiz Doktor ingeniaria
Jose Luis Casado Langraitz
Axlor Elortza Eizagirre Soraluze I+G+B
Eduardo Garrido Orbe Armiñon Jefe de taller
Rakel Roman Herran Armiñon Dendaria
Jokin Carranza Gasteiz Gidaria
Izaskun Intxausti Beloki Gasteiz
Jon Carreras Gasteiz
Joseba Arin Agirre Izarra Irakaslea
Ibon Villanueva Altuna Elgoibar Ingeniaria
Azaitz Unanue Goikoetxea Gasteiz Biologoa
Iker del Rio Gasteiz
Saioa Mujika Bergara
Uxune Mujika Bergara
Gaizka Zenarruzabeitia Aulesti
Leire Lz. de Aretxaga Elorrio
Alfonso Sz. Bikuña Mtz. Estibariz Elorrio
Joseba Aginagalde Gasteiz
Miguel Angel Elorza Azkoitia Jubilado
Aitziber Sarasua Gasteiz
Fernando Hiribarnegarai Agirrezabal Getxo Irakasle jubilatua
Mikel Okariz Langraitz Mantenimendua
Cruz Kastrexana Artziniega Industria
Idoia Serrador Gasteiz Erizaina
Olatz Uriarte Gasteiz Ingeniaria
Gabriel Uriarte Gasteiz Ingeniaria
Maite Mendiburu Elizalde Gasteiz Irakaslea
Kepa Mendia Landa Gasteiz Optikaria
Ainara Gonzalez de Mendoza Aramaio Langilea
Ekaitz Abarrategi Errazti Aramaio Langilea
Mikel Azaola Langraitz Ikaslea
Silvia Jimenez Langraitz
Maider Gotxi Kastresana Artziniega Langilea
Joseba Arroiabe Munduate Gasteiz Langilea
Ainara Salazar Iturbe Bilbo Medikua
Itsaso Ortiz de Zarate Madinabeitia Gasteiz
Amaia Elorza Astigarraga Azkoitia Irakaslea
Arantza Izarza Gasteiz Pensionista
Juanjo Marañon Gasteiz Funzionarioa
Idoia Sobrino Lopez Elizondo Liburuzaina
Isabel Oleaga Bilbo Jubilatua
Unai Beitia Gasteiz Langilea
Gurutze Boveda Gasteiz Langilea
Iñigo Lopez de Armentia Gasteiz Ingeniaria
Itziar Amestoy Gasteiz Kazetaria
Sergio Zaballa Ugarte Amurrio Mekanikaria
Aitor Ruiz de Larrea Anta Gasteiz Sukaldaria
Gerezti Unanue Goikoetxea Gasteiz Ingurume teknikaria
Olatz Arin Basterretxea Izarra Arte-ikaslea
Nagore Sanz Elgoibar Langilea
Miren Osinalde Gipuzkoa Mekanikoa
Begoña Sagardia Usurbil
Ainhoa Iturrieta Ruiz Zornotza Irakaslea
Jon Araolaza Ramos URNIETA IRAKASLE OHIA. ENPRESARIALESEN LIZENTZIADUNA ETA MAGISTERITZA.
Joseba San Roman Donostia/San Sebastián Ingenieri teknikoa
Mikel Guerendiain Mundaka Paisajista
Cláudio Artesano Garicano Donostia Jubilado
Jasone Elizondo Garai Getxo Irakasle
Julen Gomez Moya Barakaldo SALMENTEN INGENIERUA
Saioa Sánchez Montoya Vitoria Profesora
Josemari Sánchez Fernández Vitoria-Gasteiz
Luis Angel Rodriguez Bengoa Bilbo Irakaslea
Eduardo Barrio Mtz. de Osaba Gasteiz Kultur- teknikaria
Eva Canales Rubio Gasteiz
Iñaki Ibarrola Golernio
Amaia Cadavid Golernio Tele-operadora
Alessandro Vendinia Gasteiz Langilea
V.Guerendiain Donostia Etxeko-andrea
Abelardo Jalon Vitoria Irakaslea
Itziar Uriarte Leibar Bilbo Irakaslea
Juli Larrañaga Azorreta Oñati Jubilatua
Maria Luisa Langarika Elorrio Irakaslea
Gaizka Bolinaga Iturrikastillo Elgeta Langilea
Aitor Elorza Sagasta Arrasate Irakaslea
Isidro Elorza Astola Aramaio Irakaslea
Fernando Castresana Gasteiz Langilea
J.M. Capetillo Gonzalez Gasteiz Jubilado
Ines Gonzalez de Zarate Gasteiz Artista
Iñigo Lemos Bengoa Gasteiz Langilea
Ainara Rz. de Mendarozketa Mtz. del Campo Gasteiz Langilea
Iker Echeverria Gallastegui Berantevilla Euskal Filogoa
Pablo Ruiz de Oña Eskuernaga Ardogilea
Miren Galarraga Egaña Deba Irakaslea
Xabier Eraña Gasteiz Langabezia
Beñat Goikoetxea Bilbo Guía turístico
Jon Karkamo  Moral Mutriku Empresario
Alicia Ferrero Salgadi Deba Jubilada
Fernando Barrero Arzac Errenteria Técnico Superior de Información y Documentación
jose igancio urbieta bilbo integrador social
Jose Antoni Perez de Anucita Balza de Vallejo Vitoria Jubilación
Axun Gereka Gasteiz (Araba) Itzultzailea
Luziano Agirre Goikoetxea Urdiain Behargina
Eukeni Andoni Sustaeta Oianguren Mutriku Dependentzia zaindaria
Jon Gorriño Arriaga Gernika-Lumo EHUko irakasle ohia
Joseba Basterra ARza Santutxu
Miren Edurne García Artal Gasteiz Etxeko andre
Oscar Unzueta Salazar Arbulu Funcionario
Jose  Mari Martioda Etxeandia Paul – Erribera Goitia  Araba Jubilatua
Rosa Gracianteparaluceta ortiz de Arri Vitoria-Gasteiz Enfermera
Xabier jauregi etxarte Hendaia Construccoo decorador rstudiante de historia
Eduardo Ugarte Artola Vitoria-Gasteiz Jubilado
IÑIGO etxeberria zapirain
Kerman Porset Arrutia Algorta, Getxo Fisioterapeuta
Luis Gereka Barandiaran Donostia Medico
Luis Gereka Barandiaran Donostia Medico
Felipe Argote Muxika Gasteiz Langabezian
Patxi Meabe Zearreta Beasain Irakaslea
Mertxe Mendizabal Zizurkil
Barandiaran Beasain Irakaslea
Arantza Sarriegi Eskisabel Beasain Irakaslea
Aitor oiarbide Gasteiz Irakaslea
Olga aranegi Gasteiz Soziologoa
Xabier Galdos Zelaia Oñati
Zuriñe Mendia Landa Oñati
Mintxo Ilundain egues Arte ederrak
Jon Insausti Bizkarra Argantzu Ikaslea
Haizea Guerrero Landaribar Dulantzi Ikaslea
Alfre Mendoza Ogueta Gasteiz Irakaslea
Kike Fdz. de Pinedo Gasteiz Irakaslea
Elixabet Irastorza Apaolaza Gasteiz Irakasle
angel Iturriotz Gorospe Gasteiz Jubilatua
Begoña Ayarzaguena Urizaharra Irakaslea
Jon Bengoetxea Jauregi Errenteria Administrativo
Adolfo Lopez Gasteiz Tornero
Unai Fdz de Betoño Gasteiz Irakaslea
NAGORE ZABALA DORRONSORO ZIZURKIL HEZITZAILEA
AIZPEA ZABALA DORRONSORO ZIZURKIL IRAKASLEA
MADARIAGA LARRAZABAL MIKEL FIKA soldador
Olga Fdz. de Landa Gasteiz Langilea
Juan Carlos Odria Legazpi Langilea
Itziar Aurtenetxe Uruarte Bilbo Ikaslea
Ainara Albizu Arrieta Burgeta Operarioa
Miguel Angel Costas Lopez Urnieta
Miguel Angel Ozaeta Gasteiz Jubilatua
Alfredo Ozaeta Musitu Gasteiz Ingeniaria
Eugi Etxarte Gasteiz Langilea
Jose Ramon Arbe Gasteiz Pentsionista
David Vazquez Ortuella Irakaslea
Goitiz goiogana gotzon Bilbao Irakaslea
Arantxa Oiarbide Agurain
María Ángeles Delgado de Andrés Zizurkil Irakasle
Eugenia Pz. de Arriluzea Gasteiz Jubilada
Jesus Urbieta Egaña Deba Irakaslea
Begoña Respaldiza  Ozaeta Laudio Langilea
Carmen Piñol Santos Gasteiz Administratiboa
Izar Arrondo Ormazabal Zizurkil Irakasle
Aintzane Lazkano Lizundia
GUILLERMO LUIS VILLATE La Plata, Argentina Lic. en Geologia- Docente
Xabat Larrarte Usabiaga Zizurkil Ingurumen osasuna
Pepita Bigordà Peiró Maestra y Licenciada en Pedagogia
Maider Gaztaka Ugao Euskara Teknikaria
Joseba Lizarralde Marin donostia diseinatzailea-komertziantea
Juanma Sarasola Irun Kazetaria, eta irakasle ohia
Jaime Ruiz de Zarate URKABUSTAIZ
Antton Erkizia Almandoz Lesaka Hezkuntza Zientzietan Lizentziaduna.
Xabier Ormaetxea Garai URDULIZ Abogado
Juan Antonio Iraola Peña Alegia Licenciado Quimicas
Mª Luisa Pérez Álvarez de Eulate Hernani Fisioterapeuta
Kenneth Davey Irun jubilatua
Henar Sarriugarte Iraeta Gasteiz
Imanol Arana Ariz Gasteiz Administrazioko langilea
Aitor Sarriegi Galparsoro Beasain Bertsolaria
Eloi Beato Alonso Gasteiz Aktorea eta Zuzendaria
Jose Angel Amasorrain Usabiag Bergara Lehen hezkuntzako irakaslea
Aitor Zubizarreta Alegria Eskoriatza Irakaslea
Koro Martioda Etxeandia Gasteiz pensionista  (administrativa)
Luis De Arriba India Bermeo Event Services
GONZALO MARTÍN OLANO Portugalete (Bizkaia) Informático
Antonio Alduan Fron SARSAMARCUELLO
Gorka .Elordui.Luis Baztan Barrendero
Luis M Sanjulian Murillo Arrasate Ingeniero técnico
Izaskun Elezgarai Euskal Herria Unibertsitate irakaslea
Marta santos Hernani Delineacion
Beñat Orbea Anuntzeta
M. Argine Malatsetxebarria Ulazia Tomas Zumarragakoa Dohatsua, 29-2. Esk Andereñoa
Iratxe Ibarra Foruria Markina-Xemein
Olatz Perez de Viñaspre Donostia Ikertzailea
AITOR OKINA LLODIO ARRASATE Salmenta
Santi de Langarika Paul
miren pilare glz de zarate gasteiz Araba pensionista
Idoia Breñas Glz de Zarate Vitoria-Gasteiz Irakaslea
Ainhoa Otegi, Olaizola Donostia
Gaizka Eraña Arana Arrasate
anton mendizabak oiartzun eskultorea
Kepa Uribarren Municha 01165 oleta Araba Arotza
Alberto Barrondo Goioaga Aramaio Arotza
M. Angeles Bilbao Eguskiza Galdakao Irakaslea
Vicente Blanquer Roselló Valencia Doctor en Geografía e Historia (especialidad en Historia Moderna)
Isusko Basterra Unza
Oihana Lertxundi Zarautz
Idoia Manterola Loigorri
Maider Otamendi Tolosa Eskoriatza Ingeniaria
Mikel Elizalde Lujanbio Altza. Donosti Nekazaria
Loinatz Lasa Barandiaran Angiozar-Bergara Itzultzailea
Eneka Elorza Igarzabal Gasteiz Administraria
Asun guerrico goys Iruña Cuidadora geriatra
Jose Carrasco Fernández Valladolid Electromecánico
Olatz Lazkano Eskoriatza Informatikaria
Alazne Dorronsoro Gipuzkos Hezitzailea
Parezi Kortadi Elantxobe Filologoa eta irakaslea
Natalia Iriondo Oñati Bachiller
Joxe Anjel Idigoras Ugarte oñati Jubilatua
Olatz Manzanedo Bergara Diplomatua
Cesar M.Ruiz Rivas Logroño Docente Jubilado
Aníbal Sánchez Garmendia Renteria
Josune Bilbao Urtiaga Bilbao Irakaslea
Joakin Labayen Celaya Baraibar
Jorge M. Angel Buenos Aires / Argentina Bioquimico
Begoña Guillén Montero Amurrio Administraria
Beatriz de la Vega Salinas Urdían bellas Artes
Xabat Urionaguena Atxurra Bizkaia Ingeniari Teknikoa
Gontzal Oribe Barcena Amurrio Funcionario
Carlos Uraga Vitoria-Gasteiz Delineante
Maria Luisa Bilbao Uriarte Bilbao Empresaria
…….descargando

.

.

IRUÑA-VELEIA: egia osoa jakin nahi dugu
IRUÑA-VELEIA: queremos saber toda la verdad