Ver Mapa

Hiri harresituaren mapa (sektoreak)

Sektore guztiak (salbuespenezko aurkikuntzarik gabekoak barne)

Aurkikuntzak dituzten sektoreak (Audio-gida)

Aukeratu bat, hurbildu (geolokalizatuta) eta entzun haren deskribapena in situ.

Mapa osoa (indusketak)

Induskatutako gune guztiak (ezohiko aurkikuntzarik gabekoak barne)

Zer da unitate estratigrafikoa?

eje. U.E- 1154

Aztarnategi baten erregistro estratigrafikoa osatzen duten eta Kronologikoki sekuentziatzen dute. Estos elementos son de variado tipo: estratos, rellenos, estructuras, fosas, enteramientos, interfases, etc..