Blog

Últimas noticias / Azken Albisteak
Eliseo Gili ezarritako diru-zigorrak ordaintzeko ekimena, hiru elkartek bultzatua / Una iniciativa para pagar las multas impuestas a Eliseo Gil, impulsada por tres asociaciones

Eliseo Gili ezarritako diru-zigorrak ordaintzeko ekimena, hiru elkartek bultzatua / Una iniciativa para pagar las multas impuestas a Eliseo Gil, impulsada por tres asociaciones

Eliseo Gilekin elkartasuna

01 mayo 2021

Eliseo Gilekin elkartasuna

Eliseo Gilekin elkartasuna

5.095 euro jaso dira lehen bi asteetan

Fontaneda.net

3.841 euro jaso dira elkartasun kutxan, lehen hamar egunetan

Orain dela egun batzuk jakinarazi genuen isunak ordaintzeko agindua bidali ziola epaitegiak Eliseo Gili eta elkartasun-kutxa irekitzen genuela, eta haren bilakaeraren berri emango genuela aldiro. 3.841 euro jaso dira lehen egun hauetan.

Ama Ata Fontaneda.net

Se recibieron 3.841 euros en la caja solidaria en los diez primeros días

Informamos hace unos días que el juzgado había enviado una orden para pagar las multas a Eliseo Gili y que estábamos abriendo un palco solidario, y que de vez en cuando íbamos a informar sobre su avance. Se recibieron 3.841 euros en estos primeros días.

Ama Ata Fontaneda.net

Publicado el: 5 Mayo 2021 a las 22:58

Elkartasun ekonomikoa Eliseo Gilekin

Jakina denez, Eliseo Gil Zubillaga, Iruña-Veleiako aztarnategiko zuzendaria izandakoa, grafitoak faltsutzearen errudun jo zuen Gasteizko zigor-epaitegi batek 2020an. Bi urte eta hiru hilabeteko espetxe-zigorra ezarri zioten eta zenbait diru-zigor ere bai, 15.000 euro inguru denera. Duela gutxi jaso du diru-zigorra berehala ordaindu behar duela ohartzen dion autoa. Esan beharra dago Eliseo Gilek Babes Helegitea aurkeztua duela Konstituzio Auzitegiaren aurrean.

Sententzia guztiz bidegabea izan dela pentsatzen dugu, epaiketan ez baitzen frogatu grafito bakar baten faltsutasuna ere, eta ondorioz are gutxiago Eliseo Gilen autoretza. Urte luze hauetan gaia hurbiletik jarraitu dugunok garbi ikusi dugu zer nolako bidegabekeria egin den gure kultura ondarearen zein pertsona batzuen kontra. zeintzuen delitu bakarra aurkikuntza harrigarri bat egitea izan den.

Honengatik guztiagatik, eta haren diru-egoera larria ezagututa, dei egiten diogu gaiarekin sentibera den pertsona orori elkartasuna erakutsi diezaion Eliseo Gili eta bere ekarpentxoa egin dezan diru-zigorra ordaindu ahal izateko. Hau dela eta eskatzen dugu bakoitzak ahal bait lehen sar dezala nahi duen kopurua ondorengo kontu korrontean:

Laboral Kutxa: ES0330350056430561220095 (Unzalu-Fontaneda-ren izenean dago, titularren deiturak). Bilketaren bilakaeraren berri emango da sarri-sarri ondorengo blogetan: Ama Ata, Iruña-Veleia Martxan eta Iruña-Veleia, gezurra ala egia.

Milesker!

Eskariaren sinatzaileak: SOS Iruña-Veleia, Iruña-Veleia Martxan, Martin Ttipia

Gasteiz, 2021eko apirilaren 30ean

Solidaridad económica con Eliseo Gil

Como es sabido, Eliseo Gil Zubillaga, en su día director de la excavación arqueológica de Iruña-Veleia, fue declarado culpable de falsificación por un juzgado de lo penal de Vitoria-Gasteiz en 2020. Se le condenó a dos años y tres meses de prisión, y se le impusieron varias sanciones económicas que suman en total unos 15.000 euros. Ha recibido recientemente un auto en la que se le apremia al pago. Cabe señalar que Eliseo Gil ha presentado Recurso de Amparo en el Tribunal Constitucional.

Consideramos que es una sentencia totalmente injusta, ya que durante el juicio no se demostró la falsedad de ninguno de los grafitos en cuestión, y por lo tanto menos aún la autoría por parte de Eliseo Gil. Los que hemos seguido de cerca la cuestión durante estos largos años hemos podido comprobar el infame atropello que han sufrido tanto nuestro patrimonio cultural como unas personas cuyo único “delito” fue realizar un hallazgo extraordinario.

Por todo ello, y sabedores de su precaria situación económica, apelamos a todas las personas sensibilizadas con el asunto a solidarizarse con Eliseo Gil y a contribuir al pago de las injustas sanciones, ingresando a la mayor brevedad posible la cantidad que cada cual considere oportuna, en la siguiente cuenta:

Laboral Kutxa: ES0330350056430561220095 (a nombre de Unzalu-Fontaneda, apellidos de los titulares). Se informará puntualmente de la evolución de la caja en los blogs Ama Ata, Iruña-Veleia Martxan y Iruña-Veleia, gezurra ala egia.

¡Muchas gracias!

Firman la solicitud las entidades: SOS Iruña-Veleia, Iruña-Veleia Martxan, Martin Ttipia

Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2021

Txals

Voir touts les messages, par Txals

Iruña-Veleia Martxan ekimena

Contacto: irunaveleiamartxan@gmail.com

Posts relationnés

Laissez une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont signalés par *