Iruña-Veleiako ostrakak Guggenheim barruan Lurmen kanporatu zuten 10. urteurrenean

  • Iruña-Veleia Argitukoek performance bat egin dute Guggenheim Museoan, Serraren eskultura batean, bidegabekeria judiziala salatzeko eta grafitoen datazioak eskatzeko.
  • Datorren 19an, astelehenean Lurmen kanporatu zutenaren 10 urte betetzen dira.
  • Urte guzti hauetan ez da ganorazko proba zientifikorik egin gaia behingoz argitzeko.
  • Laster Eliseo Gil eta Oskar Eskribano arrazoirik gabe epaituko dituzte.
  • Herrialde batzuetako zientifikoek egindako 20 txosten eta irizpen baino gehiagok  grafitoak egiazkoak izan daitezkeela erakutsi digute eta gainera, hasieran egin ziren faltsukeriaren aldeko  txostenetako argudioak hankaz gora bota dituzte.(Harris, Ulrike, Colmenero, Elexpuru, Baxarias, Knnör…).

Gaur larunbatean, azaroaren 17an, Iruña-Veleia Argituk Bilbora eraman du bere protesta, eta Serra eskultura famatuetako batean bost grafitoekin indusketa honen balioa aldakarritu dute: euskerazko “Lurra, Sua” “Urdin Izar” “Ata, Ama, Neba, Reba …” eta kristautasunaren hasiera irudikatzen duten Azken Afaria, munduko zaharrena izan daitekeena eta, gainera, erraz datatu daitekeen buztinezko  taulatxo batean eginda dago. Horrez gain  “Nere ama Roman hilta cistiana” (nire ama Erroman hil dute kristaua izateagatik). Izan ere performanceetako partaide batek grafitoan ikusten den gurutzilkatu bat irudikatu du.

Bidegabekeria handi bat salatu nahi izan dugu. Orain dela hamarkada luze Lurmen taldeak 1.700 urte izan ditzaketen grafitoak topatu zituzten, euskeraz eta latinez, baina kanporatu zituzten eta haien kontrako kereila jarri zuten. Irakasle gutxi batzuen iritzietan oinarri ziren baina gerora egin diren 20 txosten baino gehiagotan iritzi horiek oker zeudela ikusi da. Orain kaleratutako Eliseo Gilek eta Oskar Eskribanok 6 urteko espetxe zigorra eta 300.000 euroko isun eskaerak dituzte laster egongo den epaiketan. Froga zientifikorik gabe bi arkeologo inputatuta egotea onartezina da.

Datazioak eskatzen ditugu. Gaia zientifikoki bideratu behar dugu eta, horretarako, ostrakak hiru laborategi independenteetan datatzea eskatzen dugu.

Informazio gehiago eta dagoeneko euskal kulturako pertsona famatu askok izenpetu duten Manifestua: Benito Lertxundi, Garbiñe Biurrun, Gorka Knnor, Andoni Egaña, Toti Martinez de Lezea…


 

Las ostracas de Iruña-Veleia en el interior del Guggenheim en el décimo aniversario de la expulsión de Lurmen 

  • Iruña-Veleia Argitu ha realizado un una performance dentro del Museo Guggenhiem en una de las esculturas de Serra, para denunciar la injusticia judicial y solicitar dataciones de los grafitos.
  • Este lunes próximo, el 19 de noviembre, se cumplen 10 años de la expulsión de Lurmen.
  • En todos estos años no se han realizado dataciones científicas adecuadas.
  • Próximamente se celebrará el juicio contra Eliseo Gil y Oskar Escribano
  • Más de 20 informes de científicos de varios países (Harris, Ulrike, Colmenero, Elexpuru, Baxarias, Knnör…)  avalan que los grafitos pueden ser verdaderos y han rebatido los argumentos de los informes iniciales profalsedad.

Hoy sábado 17 de noviembre Iruña-Veleia Argitu ha llevado su protesta a Bilbo  y en uno de las esculturas de Serra han mostrado varios grafitos para dar a conocer su importancia: en euskera“Lurra, Sua” (Tierra, Fuego) “Urdin Izar” (Estrella azul) “Ata, Ama, Neba, Reba …” y grafitos que representan el inicio del cristianismo como La Ultima Cena, que podría ser la más antigua del mundo y está hecho en una tablilla perfectamente datable, y “Nere ama Roman hilta cistiana” (mi madre muerta en Roma por ser cristiana). Precisamente una de las personas ha representado el dibujo que acompaña a este grafito donde se ve una persona crucificada boca abajo.  

Denunciamos esta gran injusticia. Hace más de una década el grupo de Lurmen encontró unos grafitos que podrían tener 1.700 años con textos en euskera y latín, pero les expulsarone interpusieron una querella contra ellos. Se basaron en opiniones de unos pocos profesores-as que posteriormente se ha demostrado con más de 20 informes que eran erróneas.  Ahora Eliseo Gil y Oskar Eskribano de Lurmen se enfrentan a 6 años de cárcel y 300.000 euros de multa en un próximo juicio y es totalmente inaceptable que estén imputados sin pruebas científicas.

Solicitamos dataciones. Este tema tenemos que encaminarlo desde la ciencia  y, para ello, solicitamos que los grafitos se daten en tres laboratorios independientes.

Más información y el Manifiesto firmado ya por numerosas personas de la vida cultura y pública vasca Benito Lertxundi, Garbiñe Biurrun, Gorka Knnor, Andoni Egaña, Toti Martinez de Lezea…

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

borrar formularioEnviar